004.1.1_bangkok.png

Intern konkurrence

Downstairs klubkonkurrence er åben for alle aktive medlem. Passive medlemmer kan ikke deltage. Konkurrencen afvikles over 4 afdelinger, og efter afvikling af den sidste afdeling kåres en samlet klubmester. Til alle 4 afdelinger kan der deltages i fire kategorier, som alle er med frit emne. I hver enkelt kategori kan der deltages med indtil 3 billeder.


1. Kategorier:

 1. Papir farvebilleder
 2. Papir sort/hvid billeder
 3. Digitale farvebilleder
 4. Digitale sort/hvid billeder


2. Definition af kategorierne

Sort/hvid papirbilleder

Sort/hvid billeder må gerne indeholde én farvetone. Dette accepteres fordi dine sort/hvide billeder kan få en kold/varm tone i printprocessen (på grund af tonen i det papir du anvende til dine print). Dette gælder selvfølgelig også hvis du ikke selv printer dine billeder, men får dem fremstillet af en anden fx fotohandleren.

Farve papirbilleder

Heri indgår håndkolorerede og partielt tonede billeder, samt øvrige billeder der ikke kan regnes for sort/hvid.


3. Indlevering af billeder

Fælles for alle billeder

 • Det samme billede kan deltage højst fire gange, uanset hvilke kategori det er indsendt til
 • Det samme billede må kun bruges én gang i den pågældende runde. Det kan derfor ikke deltage i flere kategorier samtidigt
 • Et billede der opnår en placering på første-, anden eller tredje pladsen, kan ikke længere deltage, og udgår af konkurrencen
 • Sidste frist for aflevering vil fremgå af programmet, og/eller udsendes med "alle mail"
 • Billeder som afleveres efter den oplyste deadline, vil først deltage i næstkommende runde af årets konkurrence

Papirbilleder

 • Papirbilleder afleveres i klubben, og skal lægges i kasserne der er mærket ”indlevering”. Kasserne er ophængt på væggen i møderummet. Samtidig skal du aflevere en digital kopi af dine papirbilleder, som kun vil blive brugt til fremvisning ved bedømmelsen. Størrelsen på de digitale kopier af papirbillederne skal følge reglerne for digitale billeder – for mere information, se under punkt 4. ”størrelse og montering”
 • Papirbilleder der afleveres uden en digital kopi, vil ikke deltage i konkurrencen

Digitale billeder

 • Inden aflevering, skal alle digitale billeder lægges i én mappe. De digitale billeder skal sendes via wetransfer.com, til carlsen2100@gmail.com. Når de er modtaget vil du automatisk modtage en kvittering
 • BEMÆRK: du skal ikke sende dine billeder direkte til carlsen2100@gmail.com - wetransfer skal anvendes


4. Størrelse og montering

Papirbilleder

Papirbilleder skal være monteret på let støttekarton eller i passepartout, og skal have et ydre mål på 30 x 40 cm plus/minus 3 mm. Målene på dit billede bestemmer du selv, bare det ikke overstiger kartonets størrelse.

Digitale billeder

En fil må højest fylde 2Mb. Når du konvertere til JPG skal du gemme i kvalitet 10 Opløsningen på digitale filer må højst være 1080 pixel vertikalt. Dette gælder uanset om billedet er i højformat, bredformat eller kvadratisk. Den horisontale opløsning må højst være 1920 pixel.

Kravene skal tages bogstaveligt. Billedet der overskrider de maksimale størrelser i Mb og/eller pixels dimension, fx 2,01 Mb eller 1081 pixel vil det blive diskvalificeret.
Intern_Konkurrence.jpg

Filtype og farverum

 • Alle digitale filer skal afleveres i formatet JPG, og være gemt i kvalitet 10
 • Alle digitale farvebilleder bør være i farverummet sRGB, men andre farverum accepteres
 • Alle sort/hvid digitale billeder bør afleveres som grayscale filer, i farverummet gamma 2.2, eller som dot gain 20 % (default i Photoshop)
 • Andre farverum accepteres, men sort/hvid digitale billeder der indeholder farveinformation, vil blive diskvalificeret. Derfor anbefaler vi at du konverterer til grayscale 


5. Mærkning af papirbilleder

 • Medlemsnummer
 • Nummer for kategori (1 for farve papirbilleder og 2 for sort/hvid papirbilleder)
 • Nummer på rækkefølgen af dine billeder (1, 2 eller 3)
 • Titel på billede
Eksempel: 139.2.1.snevejr
139 er medlemsnummer, 2 er kategori, 1 er rækkefølge, "snevejr" er titlen.

 • Navn og/eller adresse må ikke være anført på papirbilleder (hverken på forside eller bagside)
 • Hvis der kan være tvivl om hvilken retning billedet skal vende, skal det angives med pil på bagsiden (pilen skal angive retningen opad)


6. Mærkning af digitale billeder

 • Medlemsnummer
 • Nummer for kategori (3 for digital farve og 4 for digital sort/hvid)
 • Nummer på rækkefølgen af dine billeder (1, 2 eller 3)
 • Titel på billede
Eksempel: 139.3.3.En stille stund
139 er medlemsnummer, 3 er kategori, 3 er rækkefølge, "En stille stund" er titlen.

 • Ved mærkning må du kun benytte punktum og ingen mellemrum (der må altså ikke anvendes komma, kolon, semikolon, underscore eller andre tegn til adskillelse i mærkningen – kun punktum)
 • Titlen på billeder skrives som en normal sætning, hvor der begyndes med stort bogstav fx ”En stille stund”
 • Titlen på dit billede må ikke bestå udelukkende af tal, og kan ikke være "ingen titel", eller "uden titel" o.lign. 
 • Ved bedømmelsen har titlen ingen betydning, det er kun til intern brug ved registrering af billedet
 • Et billede skal beholde sin titel. Genbruges et billede til en senere afdeling af konkurrencen, må det ikke ændre titel
 • Du kan finde dit medlemsnummer på klubbens hjemmeside i side menuen.


7. Deltagerformular

Alle der ønsker at deltage i klubkonkurrencen skal udfylde den udsendte deltagerformular, og sende den til carlsen2100@gmail.com. Filnavn på deltagerformular må ikke ændres.

Billeder der indleveres uden en korrekt udfyldt deltagerformular vil ikke deltage ved bedømmelsen.


8. Bedømmelse

Der gives ingen retningslinjer til dommeren, udover at han/hun skal placere de 20 bedste billeder i hver kategori, og give kommentarer til minimum de 10 bedste billeder i hver kategori. Dommeren gøres opmærksom på, at han/hun ikke må tillægge billedets titel nogen betydning ved bedømmelsen. 


9. Pointgivning

Der gives point til de 20 bedste billeder med 20 point til nr. 1, og 1 point til nr. 20. Hvis du har flere billeder med i top 20, får du kun point for det bedst placeret billede. Dette gælder i alle fire kategorier.

Hvis der til en kategori indkommer mindre end 20 billeder, opnår det bedst placerede billede et pointtal svarende til antal billeder i pågældende kategori: EKSEMPEL hvis der kun indkommer 14 billeder til en kategori, tildeles 1 pladsen 14 point, og 2 pladsen 13 point osv.

Hvis der indkommer mindre end 10 billeder til en kategori, vil kategorien ikke blive bedømt. Billederne vil i stedet for indgå i næstkommende runde af årets konkurrence.

Efter sidste runde kåres en vinder i hver enkelt kategori. Klubmesteren er den der samlet opnår flest point i konkurrencens 4 runder. Hvis to eller flere autorer ender på samme pointtal ved årets afslutning, er bedste enkeltstående placering i årets løb afgørende. Ved flere placeringer på samme niveau, er flest placeringer på pågældende niveau afgørende. Er der stadig lighed, er næste placering afgørende osv.

Klubmesteren skal, traditionen tro, selv sørge for at få sit navn graveret i mesterskabspokalen. Klubmesteren har lov til at tage pokalen med hjem, men skal aflevere den igen senest ved bedømmelsen af 4 afdeling af klubkonkurrence.


10. Returnering

Billeder der indleveres til konkurrencen vil tidligst blive returneret til årsafslutningen. Undtagen er de billeder der tildeles en placering på første-, anden-, og tredje pladsen.

Hvis du ønsker et eller flere af dine billeder tilbage tidligere, kan dette kun imødekommes såfremt der afleveres nye billeder i tilsvarende antal.

Alle billeder der udgår af konkurrencen i løbet af året vil blive lagt i skabet for returbilleder. Det kan fx være billeder der har opnået en top 3 placering, eller billeder der er blevet udskiftet. Efter 4 afdeling vil alle billeder blive lagt til afhentning i skabet for returbilleder.

Skabet for returbilleder er opstillet i møderummet. Det er autors eget ansvar at afhente sine billeder, og vi gør opmærksom på at vi højst gemmer dem i et år. Digitale billeder returneres ikke. 


11. Offentliggørelse af resultatet

Resultatet af bedømmelserne offentliggøres ved udsendelse med ”alle mail”. Resultatet berigtiges ved hver bedømmelse med dommers underskrift på billedliste, og kan forevises ved henvendelse til billedsekretæren. 


12. Beslaglæggelse

Billeder der har deltaget i intern konkurrence, og som har opnået en placering blandt de tre bedste i hver kategori, samt billeder der ikke bliver afhentet, kan af billedsekretæren benyttes til at repræsentere klubben fx. ved Region Nord konkurrencer, eller duel mod anden klub. Deltagere der ikke ønsker deres billeder anvendt til dette formål, skal gøre opmærksom på dette ved indlevering til konkurrencen.

Hver enkel autor accepterer ved indsendelse af billeder til Downstairs interne konkurrence, de gældende konkurrenceregler i deres helhed. Billeder der ikke overholder reglerne kan ikke deltage og diskvalificeres uden yderligere varsel af billedsekretæren.


Senest revideret januar 2016
Billedsekretær, Claus Carlsen

 
 

Top 10 over de oftest forekommende fejl ved deltagelse i klubkonkurrencen

 1. Deltagerformular ikke korrekt udfyldt
 2. Detlagerformular slet ikke udfyldt
 3. Pixel dimension på digitale filer overstiger den tilladte grænse
 4. Anvendelse af underscore ved navngivning af filer
 5. Forkert antal eller ingen ciffer i medlemsnummer ved navngivning af digitale filer
 6. Titel mangler eller er forkert fx angivet som et tal
 7. Digitale filer overstiger 2 Mb
 8. Aflevering af billeder der har deltaget 4 gange tidligere
 9. Sort/hvid digitale filer der indeholder farveinformation
 10. Ingen eller forkert opmærkning på bagsiden af print
Kun billeder der overholder reglerne, vil deltage ved bedømmelsen. Så check dine billeder en ekstra gang før du aflevere dem, og spørg hvis du er i tvivl.
© Downstairs Fotografisk Workshop. All Rights Reserved

Næste program punkt:

Fokus: Model og portræt, modelsamarbejde

22. november 2017

22. november 2017 - Fokusgruppen "Modelfoto" Arra...

Læs mere