186.3_misty.png

Regler for booking

Bestyrelsen har opsat en række regler for reservation af lokaler (det lille studie, det store studie, mødelokale), som du skal kende og følge. Det er dit ansvar, at du overholder reglerne, og vi opfordrer til at du spørger, hvis du er i tvivl.

Klubbens regelsæt for reservation af lokaler er beskrevet herunder og ligger tillige i PDF version til download. Det er til enhver tid denne pdf-version, der er den gældende. Det er altid medlemmernes eget ansvar at holde sig orienteret om reglerne.

Husk at den sidste bruger af lokalerne er ansvarlig for, at lokalerne efterlades i ordentlig stand og at alle døre og vinduer i hele klubben er lukket og låst. Dette gælder også selvom man ikke selv har åbnet vinduer og døre.


Generelt

 1. Forud for brug af studierne skal der altid foretages en reservation. Man må ikke bruge studierne hvis man ikke har reserveret i det pågældende tidsrum.
 2. Det reserverede studie skal være ryddet og forladt inden udløb af den reserverede tid.
 3. Mødelokalet må bruges uden reservation, såfremt andre ikke har reserveret det i det pågældende tidsrum.
 4. Reservation foretages online på klubbens hjemmeside.
 5. Man må ikke via sin reservation af lokale, hindre andre medlemmer adgang til øvrige lokaler, f.eks. mødelokale, regi-rum, lounge, toilet eller køkken.
 6. Man må ikke anvende andre lokaler end det reserverede lokale som venteværelse for gæster.
 7. Det er ikke tilladt at fotografere polterabend eller lignende i klubbens lokaler.
 8. Brug af lokaler til undervisning mod betaling må kun ske efter aftale med bestyrelsen.
 9. Se også reglerne for adfærd i klubbens lokaler.


Reservationsregler

Bemærk: Hjemmesiden håndhæver nogle af reglerne, men ikke dem alle. Som bruger er det dit ansvar, at du overholder alle reglerne.

 1. Man må ikke reservere lokaler mellem kl. 18.00-24.00, de dage der er klubaften (normalt mandage).
 2. Man må kun have 1 lokale reserveret på det samme tidspunkt.
 3. Man må kun reservere det samme studie 1 gang pr. dag.
 4. Forlængelse af en reservation er tilladt. Forlængelser skal ske før udløb af den oprindelige reservation.
 5. I weekender må man maksimalt reservere hvert studie i 4 timer.
 6. I weekender må man kun reservere hvert studie den en af dagene. F.eks. må man ikke reservere det store studie lørdag og igen søndag, men man må godt reservere det store studie lørdag og det lille studie lørdag eller søndag, dog ikke samtidig (se regel 11).
 7. Man må maksimalt have 3 reservationer pr. studie i frem i tiden.
 8. Man må maksimalt have 5 reservationer pr. studie på en måned. Forlængelser tæller ikke med.
 9. Man må maksimalt reservere 12 timer pr. studie på en måned. Forlængelser tæller med i de 12 timer.
 10. En reservation må rettes frem til 7 døgn før start.
 11. En reservation kan til enhver tid slettes, men en reservation, der slettes senere end 7 døgn før start, tæller stadig som en reservation og man skal stadig betale for den.
 12. Fokus og projektgrupper, samt arrangør af workshops i klubregi, må reservere lokaler i klubben uden betaling og flere lokaler samtidig. Dette sker ved henvendelse til bestyrelsen.
 13. Medlemmer af bestyrelsen har mulighed for at lave reservationer i strid med reglerne, f.eks. at reservere en hel weekend til workshop.


Afgifter

 1. Brugerafgifterne udgør:
  o Det store studie: 20 kr. pr. time.
  o Det lille studie: 10 kr. pr. time.
  o Mødelokalet: 20 kr. pr. time. Hvis mødelokalet bruges uden reservation, er det gratis.
 2. Afregningsperioden følger kalendermånederne.
 3. Betalingen opkræves sammen med kontingent via PBS.

Senest revideret 4. juni 2017

 

© Downstairs Fotografisk Workshop. All Rights Reserved