110.1.1_pyramid.png

Regler for lokaler/udstyr

Klubbens regelsæt for brug af lokaler og udstyr ligger i PDF version her (link). Ved ændringer er det til en hver tid denne version, der er den gældende. Det er altid medlemmernes eget ansvar at holde sig orienteret om reglerne.

Bestyrelsen har opsat en række regler for brug af lokaler og udstyr, som du skal kende og følge. Det er dit ansvar at du overholder reglerne, og vi opfordre til at du spørger, hvis du er i tvivl.

Ved anvendelse af klubbens lokaler og udstyr skal følgende regler overholdes.

 1. Nøgler til klubbens lokaler må ikke lånes ud eller overdrages til anden person.
 2. Adgangskort til dørlåsen er personlig og må ikke lånes ud eller overdrages til anden person.
 3. Der skal altid udvises hensyn til naboerne. Høj musik, eller anden støjende adfærd er derfor ikke tilladt.
 4. Det er ikke tilladt at omtale klubbens lokaler, som om det er egne lokaler.
 5. Gæster er velkomne i følge med et medlem, men må ikke benytte klubbens lokaler og det udstyr der er til rådighed for medlemmerne. Gæster må fx IKKE fotografere i klubbens atelier og de må IKKE anvende nogen form for udstyr som er til rådighed for klubbens medlemmer fx. PC, printer.
 6. Alt udstyr skal forblive i klubbens lokaler og kan ikke lånes til formål uden for lokalerne.
 7. Privat udstyr må ikke efterlades i lokalerne uden bestyrelsens forudgående godkendelse.
 8. Glemte effekter henstår på ejerens eget ansvar.
 9. Efter endt brug af lokalerne skal der altid foretages en grundig oprydning.
 10. Har du skruet op for varmen, så husk at skrue ned igen inden du forlader lokalerne.
 11. Letfordærvelig affald fx madrester, og andet affald der kan være ophav til dårlig lugt fx baby bleer, MÅ IKKE smides i skraldespanden, men skal i stedet for smides i skraldecontainer i gården.Skraldespanden må ikke overfyldes. Kan låget ikke lukkes, skal den tømmes. Nye skraldeposer ligger i skabet til venstre, under køkkenbordet.
 12. Den sidste bruger af lokalerne er ansvarlig for, at disse efterlades i ordentlig stand, og at døre og vinduer er lukket og låst.
 13. Ved mangelfuld oprydning og rengøring skal lokalebestyreren straks underrettes.
 14. Ved beskadigelse af, eller fejl på udstyr, skal lokalebestyreren straks underrettes.
Senest revideret 5. september 2013
© Downstairs Fotografisk Workshop. All Rights Reserved

Næste program punkt:

Fokus: Model og portræt, modelsamarbejde

22. november 2017

22. november 2017 - Fokusgruppen "Modelfoto" Arra...

Læs mere