004.2.2_champ.png

Regler for fokusgrupper

For at tilskynde til aktiviteter har Downstairs etableret forskellige fokusgrupper, der hver især behandler selvvalgte emner. Fokusgrupperne fungere som selvstændige enheder, og skal følge nedenstående regelsæt.

 1. Oprettelse af fokusgrupper sker i samråd med bestyrelsen.
 2. To gang årligt afholdes der et koordineringsmøde med tovholdere og repræsentant fra bestyrelsen.
 3. Alle fokusgrupper skal vælge en tovholder (og kun én).
 4. Fokusgrupperne er selvstyrende og bestemmer selv indhold og frekvens på deres aktiviteter.
 5. Fokusgrupperne kan til hvert fokusgruppemøde disponere over 200 kr. til indkøb af vand og brød.
 6. Refusion af afholdte udgifter kan kun ske efter aflevering af bilag til kassereren.
 7. Det anbefales at fokusgrupperne afholder to til tre arrangementer pr. halvår.
 8. Alle arrangementer skal offentliggøres via udsendelse med ”alle mail”.
 9. Fokusgrupper kan anvende lokalerne i klubben uden betaling.
 10. Reserveration af lokaler skal bestilles hos bestyrelsen, som foretager bookningen.
 11. Anvendelse af lokalerne mere end to til tre gange pr. halvår, skal godkendes af bestyrelsen.
 12. Fokusgrupper kan søge tilskud til deres arrangementer jf. regler for tilskud til aktiviteter.
 13. Tilskud skal søges forud for afholdelse af arrangementet.
 14. Der ydes ikke refusion af udgifter til arrangementer som ikke følger reglerne, og/eller hvor der ikke er søgt tilskud forud for afholdelse af arrangementet.
Senest revideret 5. september 2013
© Downstairs Fotografisk Workshop. All Rights Reserved