308.3.1_dayoff.png

Regler for tilskud

Der kan søges tilskud til aktiviteter der tænkes afholdt i en fokusgruppe, til en workshops, eller til lignende arrangementer med det formål at berige klubbens medlemmer.

Som udgangspunkt kan der kan ikke ydes tilskud til arrangementer, hvor der deltager personer der ikke er medlem af Downstairs. Undtaget fra denne bestemmelse er arrangementer der igangsættes af bestyrelsen, og som tjener et alment formål inden for fotografiet verden fx et arrangement afholdt i Region Nord eller SDF regi.

I alle tilfælde gælder følgende regler:

 1. Der skal ansøges i god tid før arrangementet (senest en måned forud).
 2. Alle medlemmer skal inviteres til at deltage via alle mail, udsendt af bestyrelsen.
 3. Ved flere tilmeldinger end der er pladser, fordeles pladserne efter lodtrækning.
 4. Hvis der til arrangementet anvendes model/ler skal der foreligge en modelaftale.
 5. Ansøgningen skal være ledsaget af et budget for det samlede arrangement.
 6. Efter afholdelse af arrangementet skal der afleveres et regnskab, samt en deltagerliste.
 7. Tilskuddet udbetales efter afholdelse af arrangementet og kun mod aflevering af bilag.
 8. Egenbetaling skal udgøre mindst 50 % af de afholdte udgifter.
 9. Der yder maksimalt et tilskud på kr. 125 pr. deltager.
 10. Det samlede tilskud kan maksimalt udgøre kr. 1500 pr. arrangement.
 11. Alle deltagere ved arrangementet skal være medlem i Downstairs.
 12. Tilskuddet reduceres/bortfalder såfremt arrangementet giver overskud.
 13. For arrangementer igangsat af bestyrelsen fastsættes tilskuddet efter behov.
Senest revideret 5. september 2013
© Downstairs Fotografisk Workshop. All Rights Reserved