Om Downstairs

Downstairs Fotografisk Workshop, i det daglige kaldet Downstairs, er Danmarks største fotoklub.

Klubben blev stiftet i 1989, hvor syv tidligere AOF-elever fik lyst til at skabe egne rammer for deres videre fotografering. Vi har altid hørt hjemme på Østerbro, og i de sidste 14 år på Østbanegade, lige ved Østerport Station.

Navnet Downstairs er, som mange sikkert har gættet, en hentydning til at vores lokaler altid har ligget i kælderen. Med tilføjelsen Fotografisk Workshop har der fra starten været lagt op til at klubben skulle have et højt aktivitetsniveau, hvilket vi til stadighed forsøger at leve op til.

I dag er vi vokset til ca. 150 medlemmer i en aktiv og inspirerende fotoklub med adgang til en bred vifte af fællesfaciliteter.


Rammerne

Vi har to studier, mødelokale, digital lounge, samt køkken og badeforhold fordelt på 180 m2. Studierne er udstyret med moderne flashanlæg, som kan monteres i et lofthængt skinnesystem. Vi råder samtidig over alt relevant tilbehør.

I den digitale lounge er der indrettet to arbejdspladser med kalibrerede skærme og diverse software, og i mødelokalet findes skæremaskine og dagslyslamper.


Medlemmerne

Vores medlemmer spreder sig over en stor aldersgruppe samt geografisk placering, dog koncentreret om hovedstadsområdet.

Vi er heldigvis meget forskellige i stil og interesse og forstår at inspirere og hjælpe hinanden til at blive bedre fotografer. Da vi samtidig har høj tilgang af nye medlemmer, kommer der hele tiden friske ideer og inspiration ind i klubben.

Vi sætter værdier som hjælpsomhed, tillid og initiativ højt. Vi hjælper hinanden med grej, teknik og kritik af hinandens billeder. Vi har også en professionel A2 printer, som billedsekretæren benytter til at printe medlemmernes billeder når der arrangeres printerdag i forbindelse med konkurrencer og lignende.


Aktiviteter

Hver mandag har vi huset fuld af medlemmer, når vi afholder vores faste ugentlige klubaften. Der er altid spændende aktiviteter på programmet, fx foredrag om nye teknikker, bedømmelse af konkurrencer, workshops eller besøg af dygtige fotografer.

Vores aktiviteter foregår fortrinsvis i klubbens lokaler, men vi arrangerer også ud-af-huset-aktiviteter, f.eks. besøg på fotoudstillinger, fototure til forskellige spændende lokaliteter i omegnen og konkurrencer med andre klubber.

Den årlige klubkonkurrence afvikles over 4 afdelinger og er i de senere år vokset til en anselig størrelse. Vi modtager ca. 300 billeder fra 40 medlemmer til hver afdeling, og bedømmelsen er sædvanligvis et tilløbsstykke. Læs mere om den interne konkurrence under Information.

De senere år har vi oplevet en stigende interesse blandt vores medlemmer for at deltage i konkurrencer, ikke kun nationale men også internationale. Det er blevet til mange fine resultater, fx individuelle Danmarksmestre på Den Nationale, og i 14 ud af de seneste 15 år har vi sammesteds vundet titlen som Danmarks bedste fotoklub. Vi er mange som hver især yder en aktiv indsats på frivillig basis - og får tifold igen i form af inspiration, personlig udvikling og venskaber.

Med så mange medlemmer bliver det en opgave i sig selv at fungere som en homogen flok. Vi har derfor valgt at oprette forskellige fokusgrupper med hvert deres interesseområder. De er åbne for alle medlemmer, og det er ingen hindring at være med i flere grupper samtidig. Grupperne er selvstyrende og fastlægger selv deres aktivitetsniveau, som de i øvrigt kan søge tilskud til. Kommunikationen foregår via vores hjemmeside.

På samme basis har medlemmerne mulighed for at søge støtte til projekter af kortere varighed eller til arrangementer, der tilgodeser medlemmerne fx workshops.

Se de aktuelle aktiviteter her: Program


Alternativ login

Google Login

Næste program punkt:

Bedømmelse af 4. afdeling af klubkonkurrencen

4. december 2023 Arrangementet starter kl. 19.30 ...

Læs mere